Geld

Wat als je jouw hypothecaire lening niet meer kan terugbetalen?

0

Ziekte, ontslag, scheiding, … Er kunnen heel wat onverwachte gebeurtenissen op je pad komen, waardoor je misschien in financiële problemen kunt verzeilen. Maar wat als je een eigen huis hebt en het niet meer lukt om je hypothecaire lening terug te betalen? Het gratis Belgische financiële vergelijkingsplatform TopCompare zet de feiten op een rij.

23.910. Dat is het aantal achterstallige hypothecaire kredieten dat in september 2021 geregistreerd stonden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België. De meeste kredietnemers zitten met een gemiddelde schuld van 39.533 euro die ze niet kunnen terugbetalen. Hoewel het maar 0,7 procent van meer dan de 3 miljoen openstaande hypotheekleningen bedraagt, biedt dat natuurlijk weinig troost aan de mensen die hun schuld niet kunnen afbetalen.

Nog op zoek naar een hypothecaire lening? Vergelijk hier de tarieven.

Registratie op de zwarte lijst

Je hypothecaire lening of zelfs eender welke lening op tijd terugbetalen is nochtans belangrijk. Wanneer je na drie maanden één maandaflossing nog steeds niet hebt afbetaald, wordt je immers geregistreerd op de zwarte lijst van de CKP. Dat is een probleem omdat je dan nergens meer een nieuw krediet kan afsluiten. In ernstige gevallen kan de bank ook jouw waarborg aanspreken. Zo kunnen ze beslag leggen op je woning, je loon of jouw borgstellers contacteren. Dat gebeurt meestal enkel als alle oplossingen zijn uitgeput.

Spreek je Verzekering Gewaarborgd Wonen aan

Als je een hypothecaire lening afsluit, kan je ten laatste tot een jaar na de eerste kapitaalsopname van je krediet een Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen. Deze verzekering komt tussen in de afbetaling van je woonkrediet wanneer je lijdt aan inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering is volledig gratis voor jou als aanvrager, want de Vlaamse overheid betaalt de premies. Als je ze hebt aangevraagd bij het afsluiten van je woonkrediet en je aan de voorwaarden voldoet, kan je hierop beroep doen als je betalingsmoeilijkheden hebt.

Richt je tot jouw kredietgever

Bij betalingsproblemen is het in elk geval aangeraden om dit te melden bij je financiële instelling. Ook voor de kredietgever is het immers belangrijk dat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken omdat deze natuurlijk graag zijn geld wilt terugzien. Via een aangetekende brief kan je jouw bank officieel op de hoogte brengen van je financiële moeilijkheden, waarna je een afspraak kan maken met je bankadviseur. Deze kan dan voor jou een oplossing op maat voorstellen, zoals een verlenging van je looptijd voor lagere maandelijkse aflossingen of een tijdelijke opschorting van je betalingen. Als dit natuurlijk langer dan drie maanden aanhoudt, is de kredietgever wel verplicht om dit aan de CKP te melden.

Klop aan bij de schuldbemiddelaar

Als jij en je kredietverlener niet tot een geschikte oplossing kunnen komen, kan je de hulp van een schuldbemiddelaar inschakelen. Zij zullen bemiddelen tussen jou en de bank over bijvoorbeeld de terugbetalingsvoorwaarden, het afbetalingsplan of een vermindering van de rente. Om een schuldbemiddelaar te vinden, kan je terecht bij het OCMW. Als je erg diep in de schulden ziet, kan je ook in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling via de rechtbank.

Maak gebruik van jouw flexibel woonkrediet

Sommige kredietgevers, zoals BNP Paribas Fortis, bieden een flexibel woonkrediet aan. Dat betekent dat je jouw hypothecaire lening kan aanpassen aan jouw financiële situatie. Zo kan je jouw looptijd verlengen of verkorten afhankelijk van je beschikbaar inkomen of kan je bijvoorbeeld kiezen om enkele maanden enkel de interesten te betalen als dat financieel haalbaarder is.

Herfinancier je hypothecaire lening

Als je problemen hebt om je woonkrediet af te betalen, kan je ook bekijken of een herfinanciering bij je eigen of een andere bank een optie voor jou is. Zo kan je de looptijd van je hypothecaire lening verlengen om je maandelijkse aflossingen te verlagen of kan je misschien profiteren van een lagere rentevoet. Hou er rekening mee dat een herziening ook kosten met zich meebrengt.

Vraag hulp aan familie en vrienden

In noodgevallen kan je ook aankloppen bij je familie of vrienden om jou een financieel duwtje in de rug te geven. Als ze kunnen vertrouwen dat je hen zal terugbetalen, zijn ze misschien bereid om je tijdelijk te helpen met de afbetaling van je woonkrediet. Hou er rekening mee dat dit jullie band ook kan beschadigen als je er niet in slaagt om hen het geld terug te geven.

Originele DIY-cadeaus voor verjaardagen

Previous article

Wat kost een betaalbare begrafenis?

Next article