Geld

Betaal als zzp’er niet voor de jaarrekening. Is niet verplicht.

0

Legio zzp’ers betalen elk kaar nog voor een mooi boekwerkje met kengetallen, formele taal en een balans met toelichting. En uiteraard de handtekening van de accountant of boekhouder.

Die kosten kunt u zich besparen. Zeker in deze coronacrisis een meevaller. Het opstellen van de jaarrekening is voor de zzp’er namelijk niet verplicht. U heeft meer dan genoeg aan een beknopte balans. Uw boekhouder-zzp kan die vaak snel uit de boekhoudsoftware halen. Deze balans wordt vermeld in uw aangifte Inkomstenbelasting. Net als de winst- en verliesrekening in uw fiscale aangifte komt. U bespaart door aan uw boekhouder aan te geven dat u geen jaarrekening wenst, jaarlijks vele honderden euro’s aan kosten.

De bank neemt veelal genoegen met een balans-en winstverliesrekening. En is dat niet het geval, dan kunt u alsnog achteraf een jaarrekening laten maken.

Werkwijze authentieke kantoren

Boekhouders zagen vroeger altijd op tegen de laatste maanden van het boekjaar. November en december daarin was veelal weinig werk. Vaak werd er voor vele ondernemers uitstel aangevraagd voor de Inkomstenbelasting. Waardoor in november aan de jaarrekening kon worden gewerkt. In principe was de balans- en winst-rekening al grotendeels klaar. Het moest alleen nog allemaal in een soort financieel jargon worden verpakt. Op mijn oude werk kreeg de zzp’er dan een mooi gesprek met de accountant, een kopje koffie en werd er zeer gewichtig gedaan over de kengetallen.  En vervolgens kreeg u een hoge rekening voor de jaarrekening.

Jaarrekening

Wat staat er nu eigenlijk in een jaarrekening dat zo bijzonder is. Eigenlijk zeer weinig. Een financieel deskundige leest aan de hand van twee A- 4-tjes ook de liquiditeit en solvabiliteit van uw onderneming. De jaarrekening is een mooi verhaal, een boekwerkje met dure woorden en moeilijke formules. In de praktijk draait het met name om de balans en om de omzet en de kosten. De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren).

Inkomstenbelasting.

Vele zzp’ers weten al dat ze voldoende hebben aan de balans-en winst- en verliesrekening. Niemand zit te wachten op kengetallen als current ratio, quick ratio en solvabiliteit. De zzp’er wordt veelal liever aangesproken in begrijpelijke taal.

De balans komt uit het softwarepakket van uw boekhouder-zzp.

Hierop staan de omzet (exclusief btw) en de kosten (exclusief btw). Veelal moet de boekhouder nog een afschrijving verwerken en een correctie maken voor privégebruik. Vervolgens komt de uitkomst samen in de aangifte Inkomstenbelasting.

Jaarrekening

Gaat u  daarom niet akkoord met het voorstel van de boekhouder om specifiek een jaarrekening op te stellen. Dit is niet verplicht. Soms vraagt een bank bij de aankoop van een eigen woning om een jaarrekening en een prognose. Dan komt u er niet onderuit. Maar de laatste jaren nemen al vele banken genoegen met de uitdraai van de balans- en winst- en verliesrekening bij de aanvraag van een lening of hypotheek. Opteert u later alsnog voor de jaarrekening dan stelt uw administratiekantoor alsnog een mooi boekwerkje voor u samen. En stuurt hij daarvoor een factuur.

In het boekwerk treft u  een uitgebreide balans- en winst- en verliesrekening -met toelichting en kengetallen- aan. En dit kost u een paar honderd euro.

Wespennest ontdekt? Zo ga je te werk!

Previous article

5 tips bij het aanschaffen van gordijnen

Next article